Jdi na obsah Jdi na menu
 


Demokracie je poznaná nutnost

 


 

Stanovy

 

společenství

vlastníků

 

 

 

 

Čl. I

Základní ustanovení

(1)Společenství vlastníků (dále jen „společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve zněni zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb. a zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.229/2001Sb., zákona č. 451/2001Sb. , zákona č.320/2002Sb., zákona č. 437/2003Sb., z.č. 318/2012Sb. a zákona č.89/2012Sb.

(2)Členy společenství jsou vlastníci bytů v domě

(3) Společenství je jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“) a pozemku

(4) Cílem doplnění stanov v roce 2011 je otočit současný stav, kdy dva jedinci rozhodnou o tom, jaká máme mít okna, protože nejsou ochotni se přizpůsobit rozhodnutí většiny, kdy tři jedinci nerespektují rozhodnutí 82% vlastníků a jdou proti tomuto rozhodnutí, předehřev TUV s dotací, i když to stanovy neumožňují a dokonce se snaží zlikvidovat snahu většiny o úspory tím, že přestanou platit schválené zálohy a tím se snaží narušit ekonomickou rovnováhu společenství včetně stížností u místních úředníků, kde očekávají obvyklý útok proti společenství. Místní poslanci a úředníci dopřávají sluchu těmto menšinovým hlasům a pomáhají jim prosazovat menšinová rozhodnutí proti demokratické většině a zároveň využívají této menšiny k prosazování neopodstatněných zisků teplárny na úkor práv občanů, které jim dává Ústavní pořádek ČR. Úprava stanov má umožnit žít slušné většině lidí bez obav, že budou poškození několika jedinci a umožní jim účinně se bránit těmto nezodpovědným jedincům. Obavu z neplnění si svých povinností daných stanovami budou mít napříště lidé, kteří je nebudou dodržovat, nikoli poctiví a slušní vlastníci v našem domě.(schváleno na výročním shromáždění dne 15.4.2011)

 

úvod...


 

Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity. TGM


„Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“ TGM


Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou. TGM